Kroetwusj en Leerbewerking

Zondag 13 augustus kunt u in Nonke Buusjke samen met onze herboriste Carola een “ Kroetwusj “ maken . Een plantenbundel die in diverse Limburgse dorpen gemaakt wordt ter nagedachtenis aan Maria Tenhemelopneming (15 augustus).

Belangstellenden kunnen vanaf 14 uur de “ Kroetwusj ” maken, onder begeleiding van Carola, met planten/kruiden uit de tuinen van Nonke Buusjke.

Ook als u geen Kroetwusj wil maken bent u welkom om een kijkje te komen nemen in onze schitterende kruidentuin. De mensen van de dagopvang hebben deze tuin verfraaid met een mooi welkomsbord.

Verder zal Menno Smit leerbewerkingsdemonstraties geven op het binnenplein. Menno zal het handnaaien laten zien en het toolen: met gereedschap afbeeldingen in leer “ stempelen “. Hij zal diverse producten meenemen die getuigen van zijn creatieve en fantasievolle leerbewerkingen. Eventueel kan hij voor u ook een tastbare herinnering aan Nonke Buusjke maken..

Wellicht dat we u komende zondag weer mogen begroeten vanaf 12 .00 uur tot 17.00 uur in Nonke Buusjke, ons museumdorp dat “stil maakt en tot nadenken stemt “.